Search

Tema te mbetura per research jane: 9-10, pas 14.

Prezantimet ne date 18.5.2015 me temat 1 deri te 8 + tema 13.

Temat:
1 Aplikimi i memorjes cache ne programet mobile
2 Menaxhimi i skedareve ne aplikimet mobile
3 Performanca e aplikimeve mobile
4 Pershtatja e aplikimeve web per mobile
5 E ardhmja e aplikimeve mobile
6 Siguria e aplikimeve mobile
7 Software Enginiering per aplikimet mobile
8 Teknika per rritjen e performances se aplikimeve mobile
9 Menaxhimi i sasive te medha te te dhenave ne aplikimet mobile
10 Shkembimi i skedareve ndermjet nje aplikimi mobile dhe njeaplikimi qendror
11 Menaxhimi i te dhenave nga aplikimet mobile
12 Komunikimi i aplikimeve mobile me web services
13 Mobile banking
14 Studim shembujsh aplikimesh mobile Java
15 Studim shembujsh aplikimesh mobile ne .NET / Android
16 Studim modelesh per ndertimin e aplikimeve mobile
17 Sinkronizimi i aplikimeve mobile me pale te treta
18 .Net Framework / Android framework
19 .Net per mobile
20 Krijimi i UI per aplikime mobile ne .NET / Android
21 Manipulimi i skedareve imazh ne .NET / Android
22 Manipulimi i skedareve audio/video ne .NET / Android
23 Realizimi i animimeve ne .NET / Android
24 Realizimi i aplikacioneve lojra ne .NET / Android
25 Manaxhim skedaresh ne medhenj ne .NET / Android
26 Aplikimi i memorjes cache ne programet mobile. Mundesite qe ofron .NET / Android
27 Komunikimi i aplikimeve mobile me web services ne .NET / Android

Ky postim mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutem jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:


Ky postim mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutem jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: