Search
Archives

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Konfirmimi i temave research behet vetem ne leksione ose seminare.

Temat duhet te dorezohen deri ne daten 6 Qershor.

Temat te Reja research qe mund te zgjidhni:

Google Analytics and google tools for mobile development

Chart Controls for Mobile Development (Google, Microsoft etj.)

JQuery Mobile

Praktika te mira, templates dhe modele per ndertimin e GUI ne Mobile

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Me poshte jane paraqitur tema per research. Deri te premte ne date 29.04.2016 duhet te keni percaktuar nje teme dhe te keni mbledhur materialet e nevojshme. Zhvillimi i temes perfshin:

– Abstraktin

– Prezantimin

– Materialin ne word.

Perzgjedhja e temes behet ne seminar.

Platforma .NET

 1. Ruajta e te dhenave mobile ne .net
 2. Manaxhim skedaresh ne medhenj ne .NET
 3. Realizimi i animimeve ne .NET
 4. Studim shembujsh aplikimesh mobile ne .NET
 5. Concurrent Processes
 6. Programimi josinkron ne mobile
 7. Zhvillimi i aplikacioneve multimediale
 8. Zhvillimi i nderfaqes grafike ne .NET per mobile

ANDROID

 1. Ruajta e te dhenave mobile
 2. Manaxhim skedaresh ne medhenj
 3. Realizimi i animimeve
 4. Studim shembujsh aplikimesh mobile ne android
 5. Programimi josinkron ne mobile
 6. Zhvillimi i aplikacioneve multimedial
 7. Zhvillimi i nderfaqes grafike per mobile

Te tjera

 1. Zhvillimi i aplikimeve mobile me Xamarin dhe Visual Studio
 2. Zhvillimi i app per Windows Phone 8.1
 3. Asp.net 5.0 dhe MVC 6
 4. Mobile Cloud Apps
 5. Pershtatja e GUI per aplikimet Mobile (HTML5 etj.)

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Categories
Links:
tecavz videoları
roketube
mature
xhamster
porno izle
sex izle
mobil porno