Search
1 Zhvillimi i GUI ne aplikimet mobile. 5/12/2014
2 Siguria e Aplikimeve Mobile 5/12/2014
3 Arkitektura dhe krahasimi i mobile OS 5/12/2014
4 Mobile Commerce 5/12/2014
5 Lojra 3D 12/12/2014
6 Multithreading ne mobile 12/12/2014
7 Ruajta e te dhenave mobile ne .net 12/12/2014
8 Ndertimi i aplikimeve mobile duke perdorur Cloud services
per ruajtjen e te dhenave (.NET)
19/12/2014
9 Integrimi i aplikimeve mobile me pale te treta 19/12/2014
10 Teknika per rritjen e performances se aplikimeve mobile 19/12/2014
11 Funksionalitetet per DB e aplikimeve mobile  (.NET) 19/12/2014
No Tema
1 Ruajta e te dhenave mobile ne .net
2 Manaxhim skedaresh ne medhenj ne .NET
3 Realizimi I animimeve ne .NET
4 Studim shembujsh aplikimesh mobile ne .NET
5 Concurrent Processes
6 Programimi josinkron ne mobile
7 Android Applications

Ky postim mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutem jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:


Ky postim mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutem jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:


Sistemet e komunikimit Celular

Categories
Links: