Search

Rezultatet kane dale.

Rishikimi 14:30 – 15:00, Godina C, kati 2.

Libri J2ME i plote.

Leksioni i fundit perfshin vetem chapter 8. Kerkohet ne kete provim vetem te kuptoni kodin, jo te zhvilloni ushtrime dhe as te pyeteni per teori.

Me poshte eshte lista e ushtrimeve / projekteve te seminarit:

Hello World MIDlet
First MIDlet
Testim i nderfaqes GUI
Nderfaqe e pershtatur – Station Sign
Nderfaqe e pershtatur – SimpleItem MIDlet
TravelList
Ndertimi i fushes se shahut

Ushtrime

No Tema
1 Ruajta e te dhenave mobile ne .net
2 Manaxhim skedaresh ne medhenj ne .NET
3 Realizimi I animimeve ne .NET
4 Studim shembujsh aplikimesh mobile ne .NET,Android
5 Concurrent Processes
6 Programimi josinkron ne mobile
7 Android Applications

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Leksion 8 – MMAPI Optimizimi i Performances per Aplikacionet ne J2ME

Leksion 7 -Game API_14

Leksion 6 – Ndertimi i nderfaqeve te personalizuara 7_13

Leksion 5 – Ndertimi i nderfaqeve te Perdoruesit per MIDP Chap 5 6

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj:

Categories
Links: